'Bir Windows API undo islemi yapar

'asagidaki deklerasyonlari yaz
Declare Function SendMessage Lib "User" (ByVal hWnd As _
Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As _
Integer, lParam As Any) As Long

'asagidaki degismezleri yaz

Global Const WM_USER = &h400
Global Const EM_UNDO = WM_USER + 23

' Undo Sub 'lara asagidaki kodu yaz
UndoResult = SendMessage(myControl.hWnd, EM_UNDO, 0, 0)

'UndoResult = -1 olursa hata var demektir
'UndoResult sadece bir rakamdir ve hiç bir önemi yoktur. Sadece yer tutmasi için yazilir.
'VB'nin buna benzer gariplikleri vardir. Bir amaci varsa da ben bilmiyorum

0 yorum :

Yorum Gönder

 
Top