VB6.0 kullaniyorsaniz Replace Function ise yarar:

Text2 = Replace(Text1, vbCrLf, "" & vbCrLf)

Diger VB'lerde vbCrLf'leri bulmak için asagidaki kod kullanilir:

Dim sString As String
Dim sNewString As String
sString = Text1
While Instr(sString, vbCrLf)
sNewString = sNewString & Left(sString, _
Instr(sString, vbCrLf) - 1) & "" & vbCrLf
sString = Mid(sString, Instr(sString, vbCrLf) + 2)
Wend
Text2 = sNewString

0 yorum :

Yorum Gönder

 
Top